Meniu

Siūlomos paslaugos

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas“ teritorijoje planuojamos teikti paslaugos skirstomos į dvi pagrindines dalis:

 1. Paslaugos įsikuriant Teritorijoje,
 2. Paslaugos Teritorijoje vykdant veiklą.

Investuotojams kuriantis Teritorijoje teikiamos tokios žemiau išvardintos įsikūrimo paslaugos, sudarančios Pagrindinį paslaugų paketą:

 1. Verslo informacijos ir konsultacijų teikimas planuojant veiklą Teritorijoje;
 2. Teritorijos ir Projekto viešinimas bei rinkodara, investuotojų poreikių tyrimas;
 3. Telkti Teritorijoje įsikūrusius Investuotojus tarpusavio bendradarbiavimui ir bendrų veiklų vykdymui;
 4. Rekreacinių (viešųjų) erdvių įrengimas;
 5. Naujų Projekto įgyvendintojų paieška ir pritraukimas į Teritoriją;
 6. Aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų įmonių paieška, siekiant Teritorijoje padidinti šių įmonių koncentraciją ir įvairovę;
 7. Konsultacijos ir pagalba klasterizacijos klausimais;
 8. Investuotojo reklamos talpinimas ant Operatoriui priklausančių reklamos ir informacijos įrenginių;
 9. Bendrų teritorijų puošyba, informacinės sistemos sprendimų diegimas;
 10. Poveikio aplinkai Teritorijoje bendrojo monitoringo organizavimas ir palaikymas;
 11. Ryšių su valdžios institucijomis ir visuomene koordinavimas ir palaikymas, informacijos apie Teritorijos veiklą sklaida;
 12. Teritorijos infrastruktūros plėtros projektų rengimas ir jų realizavimo organizavimas;
 13. Infrastruktūros priežiūra, aptarnavimas ir remontas;
 14. Pagalba Investuotojui nustatyta tvarka gauti technines sąlygas prisijungti prie Infrastruktūros;
 15. Kitos paslaugos, bendru Operatoriaus, Start Vilnius ir Investuotojo sutarimu apibrėžiamos VIZI Įgyvendinimo sutartyje.

Teritorijoje įsikūrusiems Investuotojams bei nuomininkas teikiamas paslaugas sudaro:

 1. Inkubavimo, inovacijų paramos ir konsultavimo paslaugos Teritorijoje įsikūrusioms įmonėms,
 2. Biuro patalpų nuoma (pastaba: biuro patalpų nuomos sąlygos bus nustatytos pastačius verslo inkubatorių).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis nurodytais kontaktais.