Meniu
2017-12-19 / Projektai

ŠMTP paslaugų sistema inovacijoms ir technologijoms remti

Pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Inogeb LT-1“. Projekto Nr. S-VP2-1.4-ŪM-03-K-01-014

Projekto tikslas – stiprinti mokslo ir verslo partnerystes, didinti įmonių konkurencingumą ir kūrybiškumą, remiant inovacijų ir technologijų taikymą, suteikti įmonėms reikalingas inovacijų paramos konsultacijas, sudaryti sąlygas inovatyviai ir šiuolaikiškai vykdyti savo veiklą. Pasinaudojant „Virtualaus biuro“ inovatyviomis paslaugomis ar dalyvaujant projekte numatytose inovatyvaus verslo populiarinimo veiklose. Tikslo siekiama šiomis veiklomis: teikiamos konsultacijos, vykdomas šiuolaikinių technologijų, inovacijų ir besikuriančio verslo populiarinimas, diegiamos novatoriškos virtualių paslaugų valdymo ir saugojimo sistemos. Projekte dalyvauja – ŠMTP, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ (ŽEF) ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS). Projekto tikslinę grupę sudaro technologinės ir inovatyvios įmonės.

Projekto veiklos:  

 • ŠMTP informacinių leidinių ir pranešimų skirtų ŠMTP įmonių inovatyviam verslui ar idėjoms populiarinti kūrimas ir sklaida;
 • Garso ir vaizdo (filmai) viešo pobūdžio informacinės medžiagos skirtos pateikti ŠMTP ir ŠMTP įmonių pasiekimus kūrimas ir sklaida žiniasklaidoje;
 • Renginių, skirtų viešai pristatyti sėkmingus technologiškai orientuoto ŠMTP įmonių verslo pavyzdžius, organizavimas;
 • Dalyvauti panašia veikla užsienio ar tarptautinių organizacijų projektuose bei įgyvendinti bendradarbiavimą per EBN/BIC narystę;
 • ŠMTP tarptautinės veiklos aktyvinimas ir stiprinimas, propaguojant ir populiarinant šiandienines inovacijas ir technologijas žiniasklaidoje;
 • ŠMTP Virtualaus biuro viešo pobūdžio paslaugų portalo ir duomenų bazės kūrimas ir turinio informacinis palaikymas;
 • ŠMTP viešo pobūdžio informacinio portalo rengimas ir informacinis palaikymas;
 • Inovacijų paramos paslaugų teikimas ŠMTP įmonėms technologinių auditų ir technologijų apžvalgų, perdavimo ir perėmimo klausimais;
 • Inovacijų paramos paslaugų teikimas ŠMTP įmonėms rinkos analizės, produktų rinkodaros bei inovacijų partnerių paieškos klausimais;
 • Konsultacijų teikimas įmonėms MTTP projektų ir jų finansavimo šaltinių klausimais;
 • Konsultacijų teikimas įmonėms intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimais;
 • Konsultacijų teikimas įmonėms inovacinių įmonių steigimo bei jų produktų patekimo į rinką klausimais;
 • Konsultacijų teikimas įmonėms vertės valdymo procesų (įmonės audito) klausimais

Projekto pareiškėjas: VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Projekto partneriai:

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2009 09 01 iki 2011 08 31). 

Pasiekti rezultatai:

Projektu ŠMTP ir partneriai siekė pagrindinio tikslo – stiprinti mokslo ir verslo partnerystes, didinti įmonių konkurencingumą ir kūrybiškumą, remiant inovacijų ir technologijų taikymą, suteikti įmonėms  reikalingas inovacijų paramos konsultacijas, sudaryti sąlygas inovatyviai ir šiuolaikiškai vykdyti savo veiklą. Todėl tikslo buvo siekiama šiomis veiklomis: teikiamos konsultacijos, vykdomas šiuolaikiškų technologijų, inovacijų ir besikuriančio verslo populiarinimas, diegiamos novatoriškos virtualių paslaugų valdymo ir saugojimo sistemos (www.smtp.ltportalas, vidinis Virtualaus biuro portalas ir Duomenų bazė), organizuojami „Northtown verslo klubo“ renginiai, vykdomi tarptautiniai vizitai ir kuriamos viešinimo sklaidos priemonės. Vykdytos veiklos ir rodikliai:

 • ŠMTP informacinių leidinių ir pranešimų skirtų ŠMTP įmonių inovatyviam verslui ar idėjoms populiarinti kūrimas ir sklaida: (Informacinio leidinio „Įmonės augimo vadovas“ sukūrimas ir leidimas; spaudos pranešimų išplatinimas, informaciniai baneriai ir pranešimai apie ŠMTP, lankstinukai, plakatai ir skrajutės, lankstinukai su įdedamu CD ir nuomonių tyrimai;
 • Garso ir vaizdo (filmai) viešo pobūdžio informacinės medžiagos skirtos pateikti ŠMTP ir ŠMTP įmonių pasiekimus kūrimas ir sklaida žiniasklaidoje: vaizdo filmo sukūrimas ir gamyba, vaizdo filmo transliavimas, garso takelio sukūrimas ir gamyba, garso takelio transliavimas;
 • Renginių, skirtų viešai pristatyti sėkmingus technologiškai orientuoto ŠMTP įmonių verslo pavyzdžius, organizavimas: suorganizuoti visi Northtown verslo klubo 42 renginiai;
 • ŠMTP tarptautinės veiklos aktyvinimas ir stiprinimas, propaguojant ir populiarinant šiandienines inovacijas ir technologijas žiniasklaidoje. Atlikti visi tarptautinių informacinių ir reprezentacinių leidinių paketo kūrimo darbai: straipsniai užsienio rinkoms, informaciniai baneriai, knygelė „Company growth guide“, pranešimai apie ŠMTP ir lankstinukai;
 • ŠMTP Virtualaus biuro viešo pobūdžio paslaugų portalo ir duomenų bazės kūrimas ir turinio informacinis palaikymas: atlikti visi 1 portalo ir 1 duomenų bazės kūrimo darbai (www.smtp.lt);
 • ŠMTP viešo pobūdžio informacinio portalo rengimas ir informacinis palaikymas: atlikti visi 1 portalo kūrimo darbai.;
 • Dalyvauti panašia veikla užsienio ar tarptautinių organizacijų projektuose bei įgyvendinti bendradarbiavimą per EBN/BIC narystę: įgyvendintos visos pagal projektą numatytos komandiruotės: į Briuselį (Belgija) – 2010 m. sausio 26-28 d.), Itzehoe (Vokietiją) (2010 m. sausio 19-21 d.), Helsinkį (Suomiją) (2010 m. balandžio 14-15 d.) ir Gioteburga/Linkopinga/Jonkopinga (Švedija) (2011 m. balandžio 5-7 d.);
 • Inovacijų paramos paslaugų teikimas ŠMTP įmonėms technologinių auditų ir technologijų apžvalgų, perdavimo ir perėmimo klausimais: atliktos visos konsultacijos 30 įmonei (fragmentinės ir giluminės);
 • Inovacijų paramos paslaugų teikimas ŠMTP įmonėms rinkos analizės, produktų rinkodaros bei inovacijų partnerių paieškos klausimais: atliktos visos konsultacijos 31 įmonei (fragmentinės ir giluminės).;
 • Konsultacijų teikimas įmonėms MTTP projektų ir jų finansavimo šaltinių klausimais: atliktos visos konsultacijos 35 įmonei (fragmentinės ir giluminės).;
 • Konsultacijų teikimas įmonėms intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimais: atliktos visos konsultacijos 31 įmonei (fragmentinės ir giluminės).;
 • Konsultacijų teikimas įmonėms inovacinių įmonių steigimo bei jų produktų patekimo į rinką klausimais: atliktos visos konsultacijos 33 įmonėms (fragmentinės ir giluminės);
 • Konsultacijų teikimas įmonėms vertės valdymo procesų (įmonės audito) klausimais: atliktos visos konsultacijos 5 įmonėms po 18 val.

Kontaktams:

Jolanta Gaidulionė, projektų valdymo grupės vadovė

J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius

Tel.: +370 5 274 5405, Faks.: +370 5 274 5422

El. paštas: jolanta@smtp.lt