Meniu
2017-12-19 / Projektai

RELESE

2010 m. spalio 1 dieną Vilniaus verslo kolegija kartu su partneriais (tarp kurių ir VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas) pradėjo vykdyti Leonardo da Vinci, Naujovių perkėlimo projektą „Reintegracija į darbo rinką stiprinant verslumo įgūdžius“.

Projekto tikslas buvo prisidėti prie socialiai pažeidžiamos bedarbių žmonių grupės reintegracijos į darbo rinką skatinant jų verslumą ir ugdant kompetencijas. Projektas buvo skirtas žmonėms, kurie neteko darbo ir norėtų sugrįžti į darbo rinką ne tik kaip samdomi darbuotojai. Jie nori pradėti savo verslą, tačiau stinga reikalingų įgūdžių ir patirties. Projekto metu buvo sukurta praktiška, konkuruojanti ir nuolat palaikoma virtuali mokymo aplinka, kuri talpino verslumo mokymo ir konsultavimo programą, teikė paramą pradedantiems verslininkams, stiprinant pirminę motyvaciją ir atsirenkant patrauklias idėjas, o taipogi teikiant asmeninę pagalbą verslo planų įgyvendinime. 

Projekto partnerystę sudarė 7 partneriai iš 5 Europos valstybių (Portugalijos, Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Suomijos). Partneriai buvo atrinkti, atsižvelgiant į jų kompetencijas ir patirtį dirbant su verslumo projektais, Mokymosi visą gyvenimą programos projektais, socialinės atskirties grupėmis ir bedarbiais.

Rezultatai, kurie buvo pasiekti projekto įgyvendinimo metu:

  • tikslinių grupių poreikių nustatymas
  • perkeltas, išverstas ir adaptuotas mišraus mokymo kursas
  • E-mokymo platforma, talpinanti nuotolines verslo simuliacijas ir atvejų analizės studijas
  • apmokymai ir asistavimas besimokančiųjų grupėms
  • besimokančiųju sukurti ir profesionalių verslo konsultantų įvertinti verslo planai.

Projektas padidino bedarbių žmonių motyvaciją, prisidėjo prie savęs įdarbinimo skatinimo ir sukurė sąlygas naujų sėkmingų verslo įmonių atsiradimui. Projektas priartino verslą prie Europinių verslo standartų, taip pat paskatino mokymo institucijų ir verslo įmonių tarpusavio bendradarbiavimą. Projekto metu sukurtas sklaidos planas padidino Europinę dimensiją sukurtajam mokymo modeliui.

Projekto sklaidos veiklos išsiplėtė geografiškai, paskleisdamos projekto rezultatus tarp kitų šalių mokymo institucijų. Augant dalyvaujančių organizacijų skaičiui skirtingose šalyse, buvo įmanoma pasiekti būsimus verslininkus visoje Europoje ir paremti naujų įmonių steigimą. Taip buvo užtikrintas projekto rezultatų ilgalaikis efektas. Projektas padėjo sumažinti nedarbo lygį ir paskatino verslumo augimą partnerinėse ir kitose Europos šalyse bei sustiprino verslumo dvasią Europoje. 

RE-integracija į darbo rinką stiprinant verslumo įgūdžius

Projekto puslapis: http://www.relese.eu/

Projekto koordinatorius: Vilniaus verslo kolegija

Projekto partneriai:

Utenos darbo rinkos mokymo centras, Lietuva

Tecmaia Mokslo ir Technologijų parkas, Portugalija

Laurea Universitetas, Suomija

Turiba Verslo administravimo mokykla, Latvija

Rzeszow Informacinių technologijų ir valdymo universitetas , Lenkija

Šiaurės miestelio technologijų parkas, Lietuva

Projekto numeris: LLP-LdV-TOI-2010-LT-0068

Projekto trukmė: 24 mėnesiai

Projekto kontaktinis asmuo: Kristina Lillkvist, kristina@kolegija.lt