Meniu
2018-12-07 / Projektai

Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“

Projekto pavadinimas

Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“

Projekto Nr.

Projekto Nr. ENI-LLB-1-169. Pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, „Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas“ prioritetą.

Projekto vykdytojas

VšĮ Šiaurės miestelio technologjų parkas

Projekto partneriai

  • Vilnius Gedimino technikos Universitetas, Vilnius
  • Yanka Kupala Valstybinis Grodno Universitetas, Grodnas
  • Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras, Minskas
  • Polocko Valstybinio Universiteto mokslo ir technologijų parkas, Polockas

Projekto tikslas

Šiomis dienomis Vilniaus, Grondo, Minsko ir Polocko regionuose susiduriama su žemu verslumo ugdymu, skirtinga verslumo parama regionuose, institucinio bendradarbiavimo stoka, trūksta gerosios praktikos pavydžių. Projekto tikslas – skatinti verslumą jaunimo tarpe, sukuriant palankią sistemą naujų idėjų radimuisi ir jų pritaikymą verslo pasaulyje, taip prisidant prie jaunimo nedarbo mažinimo šiuose regionuose, diegiant alternatyvų jaunimo verslumo ir savarankiško įsidarbinimo gebėjimų ugdymo metodą glaudžiai bendradarbiaujant su švietimo ir MTEP institucijomis bei keičiantis gerosiomis praktikomis.

Projekto tikslinė grupė:

15-29 m. jaunimas.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Sukuriama ir diegiama metodologija, mokymų ir konsultavimo programa – „Business LAB“;
  • Jaunimo verslumo mokymai;
  • Inovatyvių idėjų turnyras „Business LAB“ (2 etapai);
  • Orgazinuojamos praktinės medodikos konferencijos „Business LAB“ metodologijos „perėmimo“ konferencijos.

Siektini rezultatai:

Projekto dalyvių – jaunimo (660 asm.) praktinis verslumo ugdymas.

Kontaktai:

Gintarė Agintienė, projektų vadovė

Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius

Tel.: +370 5 274 5407

El. paštas: gintare.agintiene@smtp.lt