Meniu

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

Misija

Vizija

Sutelkti Teritorijoje inovacines veiklas vystančius Investuotojus tam, kad būtų sudarytos sąlygos, skatinančios inovatyvių įmonių augimą, mažinant naujų produktų kūrimo ir komercializavimo kaštus, pasinaudojant inovacijų kūrimui reikalingų išteklių, vertės grandinių tinklo, mokslo ir verslo klasterių teikiamomis galimybėmis.

Misija

Stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir komunikacijas. Siekiame sukurti funkcionalią Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūrą (kietąją ir minkštąją) Teritorijos vystymuisi tokiu būdu padidinant Teritorijos patrauklumą užsienio investuotojams bei šalies aukštųjų technologijų įmonėms.

Vizija

Sutelkti Teritorijoje inovacines veiklas vystančius Investuotojus tam, kad būtų sudarytos sąlygos, skatinančios inovatyvių įmonių augimą, mažinant naujų produktų kūrimo ir komercializavimo kaštus, pasinaudojant inovacijų kūrimui reikalingų išteklių, vertės grandinių tinklo, mokslo ir verslo klasterių teikiamomis galimybėmis.