Meniu

Pateik paraišką

Jei Jūsų veikla atitinka „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ vystymo tikslus bei investuotojams taikomus atrankos kriterijus, užpildykite paraiškos formą:

Paraiškos forma 

Su paraiška privalomi pateikti šie priedai:

  1. Dokumentai patvirtinantys, kad pareiškėjui nėra apribojimų vykdyti ir (arba) plėsti savo veiklą.
  2. Paskutiniųjų 3 metų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai.
  3. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.
  4. Verslo plano aprašymas, atitinkantis minimalius verslo planui keliamus reikalavimus, aprašytus ES finansavimo aprašų dokumentuose.
  5. Planuojamo įkurti klasterio narių pasirašytas Ketinimų protokolas ir (arba Jungtinės veiklos sutartis dėl klasterio, atitinkančio klasterio apibrėžimą pagal galiojančius teisės aktus), įkūrimo ir (arba) veiklos pradžios Teritorijoje.*
  6. Dokumentai, patvirtinantys per paskutinius 2 metus teiktų technologinių ir (arba) viešų paslaugų apimtis (EUR).*

Pastaba: Priedas Nr. 5 pildomas, jei paraiška teikiama nuo klasterio koordinatoriaus, Priedas Nr. 6 – jeigu paraiška teikiama technologinių paslaugų ir viešų paslaugų teikimui ir vystymui teritorijoje.

Paraišką pateikti galite:

  1. Pristatant asmeniškai/per kurjerį/paštu adresu VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas J. Galvydžio g. 3, Vilnius.

Atsiunčiant skanuotą variantą el. paštu.