Meniu
2018-06-27 / Naujienos

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ (toliau – Priemonė).

Kvietimo pradžia: 2018-06-25, 9:00 val.
Paraiškos pateikimo terminas: 2019-09-25, 16:00 val.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 3 000 000,00 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas: 75 000 000,00 Eur

Projektų atrankos būdas: Projektų konkursas

Finansavimo tikslas: Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą..

 

Finansuojamos veiklos: Moksliniai tyrimai ir inovacijos

 

Remiamos veiklos:

  • MTEP;
  • Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
  • Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

 

Galimi pareiškėjai:

Pareiškėjai:

  • privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
  • viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Partneriai:

  • privatieji juridiniai asmenys;
  • mokslo ir studijų institucijos.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai pasiteirauti: VšĮ “Šiaurės miestelio technologijų parkas” projektų valdymo grupės vadovė Jolanta Gaidulionė, el. p. jolanta.gaidulione@smtp.lt