Meniu

Investuotojų atranka

Galimi „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ investuotojai yra:

  1. Juridiniai asmenys, vykdantys MTEPI veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas),
  2. Mokslo ir studijų institucijos.

Galimos planuojamų „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ teritorijoje vystyti projektų grupės:

  1. Bendros infrastruktūros vystymo iniciatyva,
  2. Klasterizacijos vystymo projektas,
  3. Technologinių ir (arba) viešų paslaugų vystymo pasiūlymas.

Kandidatų atrankos procesas*:

  1. Paraiškų pagal pasirinktą dalyvavimo modelį teikimas.
  1. Priežiūros ekspertų grupės sprendimu Investuotojų paraiškos yra patvirtinamos arba atmetamos. Paraiškos patvirtinimo atveju, kiekvienam Investuotojui yra nustatomas individualus Įsikūrimo mokestis***. Prioritetas yra teikiamas bendros infrastruktūros vystymo projektams, baigiant pradedančiųjų įmonių vystymo projektais (iniciatyvomis).
  2. VIZI Įgyvendinimo sutarties, Infrastruktūros sutarties ir Nekilnojamo turto pirkimo sutarties, apibrėžiančių atrinktos Teritorijos dalies vystymo sąlygas ir priskirtus Teritorijos vystymo rodiklius, pasirašymas.

* Kandidatų atranka yra vykdoma vadovaujantis „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ teritorijos vystymo sąlygų aprašu, patvirtintu 2017 m. rugsėjo 19 d. Priežiūros ekspertų grupės protokolu Nr. 5.

** Priežiūros ekspertų grupė sudaryta ir patvirtinta 2016 m. balandžio 12 d. VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 31.

*** Įsikūrimo mokestis nustatomas vadovaujantis Įsikūrimo mokesčio nustatymo tvarka, patvirtinta 2017 m. rugsėjo 19 d. posėdžio protokolu Nr. 5.