Meniu
2018-04-27 / Naujienos

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inočekiai“ (pradedantiesiems inovatoriams)

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ (pradedantiesiems inovatoriams)

Kvietimo pradžia: 2018-04-27, 9:00 val.
Paraiškos pateikimo terminas: 2020-09-30, 23:59 val.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 33 998,00 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas: 1 000 000,00 Eur

Projektų atrankos būdas: Tęstinė projektų atranka
Finansavimo tikslas: Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

 

Finansuojamos veiklos: Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos:

Priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos pradedantiesiems inovatoriams:

Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.

Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

 

Galimi pareiškėjai:

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) arba neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).

 

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai pasiteirauti: VšĮ “Šiaurės miestelio technologijų parkas” projektų valdymo grupės vadovė Jolanta Gaidulionė, el. p. jolanta.gaidulione@smtp