Palaukite
Naujienų prenumerata
 
Titulinis » SVV subjektų priėmimo tvarka

SVV subjektų priėmimo tvarka

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko (ŠMTP) biurų patalpose įsikurti arba naudotis paslauga „Virtualus biuras“ gali smulkios ir vidutinės verslo (SVV) įmonės, atitinkančios LR Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatyme apibrėžtus ūkio subjektus. SVV įmonės į ŠMTP priimamos pagal VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko nustatytą SVV priėmimo, vertinimo ir išėjimo tvarką.
 
 
Sprendimą dėl SVV įmonių priėmimo svarsto ir priima 5 narių ŠMTP priežiūros komisija.
SVV įmonė, norinti nuomotis biuro patalpas ŠMTP, turi būti registruota ne anksčiau kaip prieš 3 metus, norinti naudotis „Virtualaus biuro“ paslauga – ne anksčiau kaip prieš 2 metus. Prioritetas teikiamas SVV įmonėms, kurių veikla apima informacines technologijas, telekomunikacijas, elektronines ir įterptines technologijas, energetiką ir inžineriją, aplinkosaugą, biotechnologijų ir farmacijos sektorius. Taip pat įmonėms, kurios gali teikti jau esančioms ŠMTP bendruomenėje įmonėms konsultacijų ar kt. paslaugas. Pirmenybė teikiama ir SVV įmonėms, įgyvendinančioms inovacinius projektus, diegiančioms originalias idėjas ir naujas verslo rūšis, kuriančioms naujas darbo vietas.
 
Išimties tvarka į ŠMTP biuro patalpas (ir „Virtualų biurą“) priimami mokslinių tyrimų centrai, verslo paramos ar kitos organizacijos, kurios nėra SVV įmonės, tačiau atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus ir (arba) prisideda prie jų įgyvendinimo, teikiant paslaugas ŠMTP įsikūrusioms SVV įmonėms.
 
Visos įmonės, norinčios įsikurti ŠMTP biuro patalpose ar „Virtualaus biuro“ patalpose, privalo užpildyti nurodytą paraišką
 
 
 
Kontaktai:
 
Raimundas Jacunskas, projektų vadovas
J. Galvydžio g. 3-202, LT-08236 Vilnius
Tel.: +370 5 274 5408