Palaukite
Naujienų prenumerata
 
Titulinis » Naujienos » Prasideda MITA iniciatyva „InoSpurtas“, jungianti 10 inovacijų ekosistemos dalyvių

Naujienos

2017 m. balandžio 14 d.

Prasideda MITA iniciatyva „InoSpurtas“, jungianti 10 inovacijų ekosistemos dalyvių

Prasideda MITA iniciatyva „InoSpurtas“, jungianti 10 inovacijų ekosistemos dalyvių
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pradeda naują iniciatyvą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (Inospurtas)“, kuriame bus teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos Lietuvos verslui. Projektas bus įgyvendinamas su Lietuvos inovacijų centru, mokslo ir technologijų parkais, verslo asocijuotomis struktūromis.
 
Šį pavasarį prasidedanti iniciatyva subūrė net 10 svarbiausių Lietuvos inovacijų ekosistemoje dalyvaujančių organizacijų į vieną didžiausių Lietuvoje kompetencijos tinklų – „InoSpurtą“, kuris net trejus metus teiks verslui būtinas paslaugas ir konsultacijas.
 
Ši iniciatyva atsirado iš poreikio didinti Lietuvos verslo konkurencingumą, skatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Kaip pastebi Lietuvos bei užsienio ekspertai įvairiose studijose, MTEPI veiklų pagrindu kuriami ar tobulinami gaminiai ir paslaugos (produktai) suteikia konkurencinį pranašumą, kadangi tokie produktai yra patrauklesni vartotojui, jie gali būti pagaminami greičiau ir efektyviau, sumažėja jų gamybos sąnaudos.
 
„Kaip rodo patirtis ir statistiniai rodikliai, vis tik šiandien Lietuvos įmonėms labai trūksta žinių, reikalingų  efektyviai MTEPI veiklai vykdyti iš esmės visame inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos inovacijų konsultacinės ir specializuotos paramos paslaugos verslui. Paslaugos bus orientuotas į verslą, kuris vykdo veiklą Sumanios specializacijos kryptyse. Konsultuotų įmonių išlaidų MTEP suma turėtų sudaryti apie 5 mln. eurų per trejus metus“, – teigia Kęstutis Šetkus, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius.
 
Tikslas – skatinti įmonių inovatyvumą
Iniciatyva „InoSpurtas“ siekiama spręsti labai aktualią Lietuvos inovacijų ekosistemos problemą – didinti verslo investicijas į MTEPI, skatinti technologijų perdavimo procesus. Pastebima, kad Lietuvos įmonės pasižymi žemu technologijų ir inovacijų kūrimo lygiu (dažniau naudoja kitų subjektų sukurtus sprendimus nei vysto savus), nėra pakankamai įsitraukusios į žinių komercinimo ir perdavimo kitiems subjektams procesus. Todėl projektas turi ambicingą tikslą – didinti įmonių aktyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas.
 
2015 m. bendrosios Lietuvos MTEP išlaidos sudarė 1,04 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o verslo sektoriuje MTEP išlaidų santykis su BVP buvo 0,28 proc. Lietuva kelia sau ambicingus tikslus iki 2020 m. beveik padvigubindama investicijas (iki 1,9 proc. BVP) į mokslo tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, iš jų – 0,9 proc. sudarys verslo dalis.   
 
Projekto „InoSpurtas“ metu teikiamų konsultacijų turinys apims įvairias veiklas: MTEPI veiklų inicijavimą, apskaitos vedimą ir dokumentavimą, MTEP išlaidų statistinį deklaravimą, MTEPI projektų finansavimo galimybes, audito atlikimą, pelno mokesčių lengvatų taikymą ir kt. Kaip rodo patirtis  šiose srityse įmonių vadovams, buhalteriams ir vadybininkams šiandien labai trūksta žinių, tinkamai parengtų metodikų, o, pagaliau, ir paskatinimo domėtis MTEPI veiklomis. Profesionaliai apmokyti konsultantai galėtų užpildyti šią nišą ir būtų labai reikalingi inovatyviam verslui. Šias paslaugas teiks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įsikūrusių mokslo ir technologijų parkų darbuotojai, taip pat turintys ilgametę patirtį, Lietuvos inovacijų centro ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros darbuotojai. Į iniciatyvą noriai įsitraukė ir trys svarbios Lietuvoje konfederacijos: Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija. Šių konfederacijų vaidmuo turės svarų balsą skatinant verslą užsiimti inovatyvia veikla, didinti investicijas į MTEP ir plėtoti ilgalaikę verslo ir mokslo partnerystę.

Atsiras pirmieji Lietuvoje technologijų žvalgai
Iniciatyva „InoSpurtas“ teiks naujas Lietuvoje – technologijų paieškos (žvalgybos) paslaugas. Šios paslaugos apims sistemingą ir koordinuotą žinių ir technologijų paiešką bei technologijų potencialo analizę, siekiant surasti realias galimybes naujų mokslo  žinių ir technologijų realizavimui versle (pardavimas, perdavimas, investicijos ar pan.). Jos bus teikiamos įmonėms ir mokslo institucijoms.
 
Technologijų paieškos (žvalgybos) paslaugas vykdys pirmieji Lietuvoje įdarbinti technologijų skautai, kurie periodiškai atliks naujų technologijų paiešką tiek versle, tiek mokslo ir studijų institucijose. Technologijų skautams  bus keliama užduotis ne tik surasti iš anksto numatytus kriterijus atitinkančią naują technologiją ar technologinį sprendimą, bet ir surasti realias galimybes jų realizavimui (pardavimas, perdavimas, investicijos ar pan.). Technologijų skautai  vykdys šias 4 pagrindines veiklas: technologijos identifikavimas, technologijos komercinimo potencialo įvertinimas,  technologinio pasiūlymo/užklausos aprašymo parengimas, technologijos komercinimo įgalinimas.
 
Tikimasi, kad pasibaigus projekto „InoSpurtas“ technologijų paieškos (žvalgybos) veiklai, ženkliai išaugs sudarytų  technologijų perdavimo sutarčių skaičius, bus sudarytos sąlygos kurtis naujiems gaminių, paslaugų ar procesų prototipams.