Palaukite
Naujienų prenumerata
 
Titulinis » Naujienos » Kviečiame į renginį: „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iššūkiai, tendencijos, strategija“

Naujienos

2017 m. rugsėjo 11 d.

Kviečiame į renginį: „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iššūkiai, tendencijos, strategija“

Kviečiame į renginį: „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iššūkiai, tendencijos, strategija“
Rugsėjo 19 d., 10 val. ryto Šiaurės miestelio technologijų parkas kviečia į renginį, kuriame kartu su Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) specialistais gvildensime radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimus.
 
Susitikimo metu bus aptartos šios temos:
 • Kas slypi už pavadinimo RATA?
 • Ar reikia bijoti radiacijos?
 • Ar radiacija – tik Fukušima ir Černobylis?
 • Kas yra radioaktyviosios atliekos?
 • Kaip ir kodėl reikia saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas?
 • Pasaulinės radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo tendencijos;
 • Situacija Lietuvoje;
 • Bendradarbiavimas, mokslas, technologijos.
 
Apie RATA – agentūra tvarko jai perduotas radioaktyviąsias atliekas, užtikrindama branduolinę ir radiacinę saugą.
 
Apie pranešėjus: 
Ineta Janušytė – agentūros vadovė;
Vaclovas Bajorinas – skyriaus vedėjas, geologas;
Nerijus Rakštikas – branduolinės energetikos technologijų ekspertas.
 
Renginio data: 2017 m. rugsėjo 19 d.
Renginio laikas: 10 val.
Trukmė: ~2 val.
Vieta: Šiaurės miestelio technologijų parkas, J. Galvydžio g. 3 – 101 salytė. 
 
Kadangi vietų skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija, nurodant vardą, pavardę, įmonės pavadinimą. Registracija el. paštu brigita@smtp.lt 
 
 
Daugiau apie RATA
 • Surenka, apdoroja ir perduota į Ignalinos atominės elektrinės saugyklas smulkiųjų darytojų radioaktyviąsias atliekas;
 • Veža radioaktyviąsias medžiagas, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir radioaktyviąsias atliekas;
 • Dalyvauja likviduojant ekstremalias situacijas, esant taršai radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingam radioaktyviam radiniui ir kitoms radiologinėms avarijoms bei įvykiams;
 • Prižiūri Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą, ruošiasi jos eksploatavimo nutraukimui. Vykdant Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektą, planuojama atliekas iš saugyklos išimti ir išvežti iki 2023 metų;
 • Vykdo Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūrą;
 • Tikrina ar supakuotos radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus priimtinumo į atliekyną ir saugyklą kriterijus bei reikalavimus;
 • Vysto giluminio atliekyno įrengimo projektą Lietuvoje.
 
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
 
Palyginus nedideli radioaktyviųjų atliekų kiekiai susidaro pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu, tačiau didžiausias radioaktyviųjų atliekų darytojas Lietuvoje – Ignalinos atominė elektrinė. Įvairių radioaktyviųjų atliekų susikaupė eksploatuojant elektrinę, taip pat jų susidarys vykdant eksploatavimo nutraukimą.Visos šios atliekos turi būti tinkamai sutvarkytos, kad nekeltų grėsmės žmonėms ir aplinkai ne tik dabar, bet ir po daugelio metų. Šiuo metu panaudotas branduolinis kuras ir radioaktyviosios atliekos yra saugomos saugyklose Ignalinos atominėje elektrinėje. Atliekų saugojimas saugyklose – laikinas sprendimas, nes sauga užtikrinama tik ribotą laikotarpį.
Įgyvendinant saugos principus, panaudotas branduolinis kuras ir radioaktyviosios atliekos turi būti ilgam izoliuojamos nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos, o jų sauga užtikrinta pasyviais būdais ir priemonėmis. Tai galima pasiekti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas sudedant į atliekynus – specialius įrenginius, su vienas kitą papildančiais apsaugos barjerais. Į atliekynus bus dedamos atliekos neketinant jų iš ten išimti, jos ten ir liks saugios, kol taps nebepavojingos. Tuo atliekynai ir pranašesni už saugyklas, nes sauga garantuojama visą atliekų pavojingumo laikotarpį, o ne laikinai.
ES direktyva 2011/70/EURATOM, kuria nustatoma branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, numato kiekvienos šalies galutinę atsakomybę už radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą.
Lietuvoje jau yra išrinktos vietos paviršiniams atliekynams, skirtiems labai mažo aktyvumo trumpaamžėms bei mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžėms radioaktyviosioms atliekoms sudėti. Šie atliekynai bus pastatyti šalia Ignalinos atominės elektrinės. Jau vykdomi šių atliekynų statybos ir projektavimo darbai.
Panaudotą branduolinį kurą numatyta saugoti sausojo tipo saugyklose Ignalinos atominėje elektrinėje, vėliau perkelti į giluminį atliekyną Lietuvos Respublikos teritorijoje. Panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerių eksploatavimo trukmė – 50 metų. Baigiantis panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerių eksploatavimo laikui (2067 m.), turi būti įrengtas giluminis atliekynas. Šiuo metu RATA rengia giluminio atliekyno plėtros projektą, kuriame bus numatytas projekto įgyvendinimo grafikas, nustatyta, kokių prireiks pirminių tyrimų, kokia jų apimtis, kaip bus administruojamas atliekyno projektavimas, statyba ir eksploatavimas.