Palaukite
Naujienų prenumerata
 
Titulinis » Asociacijos » Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija

Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija

2009 m. sausio 21 d. įsteigta Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija, kurios steigėjai:
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas;
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas;
 • VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas;
 • VšĮ Kauno technologijos universiteto regioninis mokslo parkas;
 • UAB "Šiaurės miestelis" (šiuo metu - UAB "Start Vilnius").
Asociacijos pagrindinis tikslas – telkti technologijų ir inovacijų paramos verslui institucijas (ypači mokslo ir technologijų parkus), siekiant didinti Lietuvos verslo konkurencingumą per mokslui imlių technologijų ir inovacijų kūrimą bei diegimą. Stiprinant tokių institucijų bendradarbiavimą (renginiai, partnerių paieška, įmonių konsultavimas, įmonių paslaugų ir produktų komercializavimas, investicijų pritraukimas ir t.t.) stiprinamas ir mokslo bei technologijų parkų įmonių potencialas, auginamos jų galimybės konkuruoti su kitomis įmonėmis ar rinkomis. Tuo pačiu didinamas mokslo ir technologijų parkų patrauklumas, žinomumas.
 
Kiti asociacijos tikslai:
 • įgyvendinti mokslo ir technologijų parkų bendradarbiavimą bei jų žinių ir technologijų perdavimo verslui infrastruktūros plėtrą;
 • gerinti verslo aplinką, ginti parkų teises, atstovauti parkų interesams visose valstybės, ir savivaldybių valdymo institucijose ir regioninėse, tarptautinėse organizacijose;
 • telkti narius bendroms ekonominėms, socialinėms, ūkinėms problemoms spręsti, skatinti verslo plėtojimą;
 • padėti verslininkams kurti naujas įmones bei užmegzti tarptautinius ekonominius-komercinius ryšius;
 • plėtoti dialogą su socialiniais partneriais;
 • vykdyti ir (ar) organizuoti verslininkų švietimą, inovacijų ir technologijų verslumo skatinimą;
 • skatinti mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą, propaguoti inovacijų kultūrą, stimuliuoti mokslo žinių ir technologijų sklaidą ir kt.
Asociacijos vizija – tapti nacionaline technologijų ir inovacijų paramos verslui institucijas vienijančia organizacija, darančia įtaką Lietuvos technologijoms ir inovacijoms imlaus verslo skatinimo ir rėmimo politikai Lietuvoje.
 
Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys: asociacijos, viešosios įstaigos, bendrovės, mokslo ir studijų institucijos, siekiančios asociacijos ūkinių, ekonominių, socialinių ir kitų interesų įgyvendinimo.
 
Asociacijos nariai šiuo metu yra:
 • VšĮ Lietuvos inovacijų centras;
 • VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas;
 • VšĮ "Saulėtekio slėnio" mokslo ir technologijų parkas;
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas;
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas;
 • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas;
 • VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas.
 
 
Kontaktams:
 
Artūras Jakubavičius
Direktorius
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija